panelarrow

Gamayacht

rejsy jachtem

Rezerwy emerytalne – jakie rzeczy powinieneś wiedzieć o tworzeniu i rozliczaniu?

Rezerwy emerytalne to wiązania wynikające z poprzednich zdarzeń oraz obowiązki zrealizowania świadczeń o wiarygodnie wskazanej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych czy też przyszłych aktywów. Bazą wyceny rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze są rozkazy prawa pracy, statutów wynagrodzeń, szyków zbiorowych i innych wiążących porozumień pracodawców z załogą.

aktuariusze pozują do zdjęcia

Autor: U.S. Department of Agriculture
Źródło: http://www.flickr.com
Szacunek kwoty rezerw ma obowiązek uwzględniać wiążące obciążenia pracodawcy wynikające z przepisów prawa panujących na dzień wyceniania rezerwy. Rezerwy emerytalne, na odprawy rentowe i gratyfikacje jubileuszowe tworzy się tylko wtedy, gdy z rozkazów prawa, układu pracy czy też umów o pracę bezdyskusyjnie wynika, że na pracodawcy ciąży obligacja ich zapłaty i ich wielkość jest kluczowa, w związku z czym ich nieuwzględnienie w sprawozdaniu skarbowym zniekształciłoby widok sytuacji finansowej i majątkowej oraz rezultat finansowy firmy – kliknij w link.

Zainteresowały Cię opisy zawarte w naszym tekście? Jeżeli tak, to czytaj jeszcze (https://cliff-broker.pl/ubezpieczenia.html) podobne wiadomości, tyczące się tego tematu. Zachęcamy Cię do przeczytania do kolejnej witryny.

Przykładowy sposób wyliczenia rezerwy na odprawy emerytalne uzależnia jej wielkość od takich elementów,

finanse

jak teraźniejszy staż pracy, łączna liczba lat do przepracowania (która uzależniona jest od dwóch zmiennych: wieku pracownika oraz wieku emerytalnego), zdyskontowanej podstawy wypłaty odprawy i prawdopodobieństwa zostania w firmie pracownika do osiągnięcia wieku emerytalnego. Zalecaną metodą obliczania rezerw na te usługi jest oczywiście ocena, którą robi aktuariusz. Wycena rezerw na długookresowe zobowiązania pracownicze, w tym odprawy emerytalne jak również rentowe, winna zostać wykonana zgodnie z metodologią aktuarialną, korzystając z pomocy specjalisty jakim jest aktuariusz, albowiem ustalenie ich wielkości uwarunkowane jest wieloma czynnikami (np. stosunki makroekonomiczne, obieg pracowników, ryzyko śmierci).

Od 1 stycznia 2009 r. obowiązuje wzbogacony przepis dotyczący rezerw. Odpowiednio do art. 39 ust. 2 regulacji o rachunkowości spółki dokonują biernych rozliczeń, międzyokresowych kosztów w wysokości przypuszczalnych zobowiązań przypadających na obecny okres sprawozdawczy, wynikających m.in. z nadchodzących świadczeń przeznaczonych dla pracowników (np. gratyfikacji jubileuszowych, odpraw emerytalnych).

Comments are closed.