panelarrow

Gamayacht

rejsy jachtem

Jak wypełnić zeznanie PIT-38? – koniecznie dowiedz się więcej w tym temacie

Bez wątpliwości najłatwiejszym sposobem rozliczenia się z urzędem podatkowym jest współcześnie rozliczanie się poprzez internet. Każdego roku coraz to większa ilość podatników rozlicza się dokładnie w ten sposób.
Blankiet deklaracji podatkowej PIT-38 służy do rozliczania przychodów kapitałowych.

pożyczki

Autor: Benjamin Linh VU
Źródło: http://www.flickr.com
miejsce
Składają go jednostki, jakie w roku fiskalnym uzyskały intraty między innymi z odpłatnego scedowania wartościowych papierów czy też objęcia udziałów w spółkach. Naprowadzamy w jaki sposób go wypełnić . Zgodnie z art. 45 regulacji, zeznanie składa się w czasie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Podatnicy niemający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej punktu zamieszkania, gdy uzyskali w roku podatkowym zyski ze źródeł dochodów położonych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a zamyślają opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed wyżej wymienionym czasem, obowiązani są oddać zeznanie za rok skarbowy przed opuszczeniem terytorium Polski.

Jeśli ten temat jest dla Ciebie ciekawy, to kliknij tu – to polecana strona www, która też posiada intrygujące dane!

Zeznanie można złożyć bezpośrednio w urzędzie skarbowym albo nadać (dostarczyć, wysłać) w sposób przewidziany w art. 12 § 6 Ordynacji podatkowej (między innymi w postaci dokumentu elektronicznego poprzez sieć, w tym bez konieczności potwierdzania go kwalifikowanym elektronicznym podpisem).

Podatnicy mający punkt zamieszkania na terenie Polski składają deklarację do urzędu fiskalnego określonego wedle miejsca zamieszkania w minionym dniu roku fiskalnego, a kiedy zamieszkanie na terytorium Polski ustało przed tym dniem – wedle ostatniego miejsca zamieszkania na jej obszarze kliknij tutaj. Podatnicy niemający miejsca zamieszkania na terytorium Polski składają deklarację do urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób z zagranicy, jak podaje portal podatnika.

Comments are closed.